Coaching

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen.

Coaching gaat uit van de wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Coaching is stilstaan in het hier en nu.

Onder andere door te kijken naar gedrag (van jou en de ander) krijg je inzicht in het eigen handelen. Dat inzicht helpt je om doelen in de toekomst te realiseren. Individuele coaching kan in het teken staan van zelf-management en effectiviteit.

Vaak gaat het om thema’s als:

 • belemmerende patronen en opvattingen
  • welke overtuigingen heb je die je tegenhouden?
  • welk gedrag is effectief als je kijkt naar je doel?
  • hoe komt het dat je steeds weer dezelfde dingen tegen komt in je leven?

 • keuzes maken
  • wat vind je lastig?
  • hoe komt dat?
  • wat zou je willen en wat maakt dat je daar niet voor kiest?

 • zelfvertrouwen
  • wat aan (of van) jezelf is niet goed genoeg?
  • wat durf je niet?
  • welke ervaring werkt je tegen?

 • omgaan met kritiek
  • waar loop je tegen aan in contact met anderen?
  • wat vind je lastig hierin?
  • hoe zou je dat ook kunnen aanpakken?

 • stress en overspannenheid
  • hoe kom je uiteindelijk in deze staat van stress?
  • welke zaken spelen bewust en onbewust een rol?
  • wat kun je doen om dit in de toekomst te voorkomen?

Deze belemmerende uitgangspunten worden ‘aangepakt’ evenals onderlinge communicatie en gedrag.

De eerste sessie is altijd een intake van 30-40 minuten. We gaan kijken naar je coachvraag. Op basis daarvan komt er een plan. Iedere sessie daarna duurt  90 min.

Als ik je mag coachen, is de intake gratis.

Kijk hier voor de zakelijke en particuliere tarieven.


Ja, ik wil kijken naar de mogelijkhedennaar contactgegevens